RASPORED RADA NA AMATERSKOJ RADIJSKOJ POSTAJI

Raspored rada na amaterskoj radijskoj postaji

27. OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE