Programi obrazovanja i nastavni planovi i programi

20160517_142841
TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO I TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO NOVI STRUKOVNI KURIKULUM
Završetkom ovog programa koji traje četiri godine bit ćeš stručan u sljedećim područjima: RAČUNALO: – sastavljanje/rastavljanje te nadogradnja računala; – instaliranje, konfiguriranje održavanje operacijskih sustava (MS Windows, Linux); RAČUNALNE MREŽE: – instaliranje, konfiguriranje i održavanje računalnih mreža (wired, wiereles); – instaliranje i konfiguriranje mrežnih uređaja (server, router, switch, NAS); PROGRAMIRANJE I RAD S WEB-om – rješavanje problemskih zadataka u programskom jeziku C/C#; MIKROUPRAVLJAČI: – upoznavanje i programiranje mikroupravljačkih sustava; – rješavanje upravljačkih zadataka primjenom mikroupravljača. ARDUINO: – rješavanje problemskih zadataka;
dasfdajdf
TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

Završetkom ovog četverogodišnjeg programa steći ćeš znanja iz širokog spektra primjene elektronike: ANALOGNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA: – ispravljači, pojačala, logički sklopovi, bistabili, brojila, …; – projektiranje tiskanih pločica računalom; – izrada i popravak elektroničkih sklopova s komponentama za klasičnu i površinsku montažu; ELEKTRONIČKA MJERENJA I INSTRUMENTACIJA: – mjerenje i snimanje karakteristika elektroničkih komponenata i sklopova; – osciloskopi, multimetri, izvori napona; – virtualna instrumentacija računalom (LabVIEW); RAČUNALSTVO – građa računala, programiranje C/C++, Bascom; AUTOMATIKA – sustavi automatske regulacije, programiranje PLC-a, senzori, uvod u robotiku i elektromotorni pogoni; ELEKTRIČNI STROJEVI – upravljanje i regulacija elektromotora računalom; ELEKTRONIKA U ENERGETICI – obnovljivi izvori energije i energetska elektronika.

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU I TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

Nakon četverogodišnjeg obrazovanja znat ćeš: – ROBOTIKU – mobilnu i industrijsku; – INFORMATIKU – programirati, sastavljati i održavati računala i mreže; – VODITI PROCES RAČUNALOM – programirati industrijske komponente, mikrokontrolere, PLC; – AUTOMATIZACIJU – senzoriku, pneumatiku, hidrauliku, elektomotorne pogone; – ELEKTRONIKU – digitalnu, elektroničke sklopove.

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

Nakon četverogodišnjeg obrazovanja samostalno ćeš raditi na: – strojnoj i ručnoj obradi leća i drugih elemenata što se koriste za izradu naočala; – oblikovanju optičkih leća; – mjerenju razmaka zjenica na glavi pacijenta i prilagodbi optičkih pomagala; – mjerenju jakosti leća; – izradi raznih vrsta naočala za korekciju vida, sunčanih i drugih zaštitnih naočala; – ugradbi leća u okvire prema zadanom receptu.

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

školske godine 2018./2019.

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (NOVI STRUKOVNI KURIKULUM)

ZA RAZREDNI ODJEL 3.D I 4.D

više...

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (NOVI STRUKOVNI KURIKULUM)

ZA RAZREDNE ODJELE 1.D I 2.D

više...

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

ZA RAZREDNE ODJELE: 2.A, 2.B, 2.C, 2.F, 2.G, 3.A, 3.B, 3.C, 3.F, 3.G, 4.A, 4.B, 4.C, 4.F I 4.G

više...

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (NOVI STRUKOVNI KURIKULUM)

ZA RAZREDNI ODJEL 1.A, 1.B, 1.C, 1.F, 1.G, 1.H I 2.H

više...

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (NOVI STRUKOVNI KURIKULUM)

ZA RAZREDNI ODJEL 3.H I 4.H

više...

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

ZA RAZREDNE ODJELE 2.M, 3.M I 4.M

više...

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (NOVI STRUKOVNI KURIKULUM)

ZA RAZREDNI ODJEL 1.M, 1.N I 2.N

više...

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (NOVI STRUKOVNI KURIKULUM)

ZA RAZREDNE ODJELE 3.N I 4.N

više...

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

ZA RAZREDNE ODJELE 1.O, 2.O, 3.O I 4.O

više...