PRIJAVE ISPITA

PRIJAVA ISPITA

TERMINI POLAGANJA ISPITA

Marija Nikolić

prof.
nastavnica hrvatskog jezika
Hrvatski jezik 1

Hrvatski jezik 2

Hrvatski jezik 3

Hrvatski jezik 4

Korana Justić

prof.
nastavnica engleskog i njemačkog jezika
Njemački jezik 1

Njemački jezik 2

Njemački jezik 3

Njemački jezik 4
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2

Engleski jezik 3
Engleski jezik 4

Kornelija Grubić Štefanić

prof.
nastavnica etike i politike i gospodarstva
Etika 1

Etika 2

Etika 3
Etika 4

Politika i gospodarstvo

Mia Marušić,

mag. educ. philol. germ. et mag. educ. hist. et mag. hist.
nastavnica povijesti
Povijest 1
Povijest 2

DUBRAVKA BILUŠIĆ

mag. educ. geogr.
nastavnica geografije
Geografija 1

Geografija 2

BRANKA DIMIĆ

mag. cin.
nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture
Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Tjelesna i zdravstvena kultura 3

Tjelesna i zdravstvena kultura 4

BILJANA MIRKOVIĆ BERSAK

prof.
nastavnica matematike
Matematika 1

Matematika 2

Matematika 3

Matematika 4

GORDAN PIHAČ

prof.
nastavnik fizike, voditelj obrazovanja odraslih
Fizika 1

Fizika 2

Fizika 3

Fizika 4

IVANA DEVIĆ

dipl. ing.
nastavnica kemije i strukovnih predmeta
Kemija

Optički materijali

SANJA VEHABOVIĆ HADŽIĆ

dipl. ing.
nastavnica strukovnih predmeta
Računalstvo i programiranje 1
Računalstvo i programiranje 2
Računalstvo 1

Računalstvo 2
Računalstvo 3

SANDRA BOTICA

dipl. ing.
nastavnica strukovnih predmeta
Tehničko crtanje
Tehničko crtanje i dokumentiranje
Finomehanička tehnika

EMIL ŠATALIĆ

mag. phys.
nastavnik strukovnih predmeta
Optika 2
Optika 3
Optička mjerenja

ŽELJKO ROGAR

prof.
nastavnik strukovnih predmeta
Oftalmološka optika 3
Oftalmološka optika 4
Optički uređaji
Eksperimentalna optika

VLATKA NJEGOVAN

dipl. ing.
nastavnica biologije i strukovnih predmeta
Biologija
Anatomija glave i oka
Oftalmološka optika

DAVOR DINTER

bacc. prim. educ.
nastavnik praktične nastave
Radioničke vježbe 1
Radioničke vježbe 2
Radioničke vježbe 3

MLADEN BARTOLIĆ

elektrotehničar
nastavnik praktične nastave
Radioničke vježbe 4

Ivan Milažar

dipl. ing.
nastavnik strukovnih predmeta
Mjerenja u elektrotehnici

SLAVKO RADULOVIĆ

dipl. ing.
nastavnik strukovnih predmeta
Elektrotehnički materijali i komponente
Elektronički sklopovi

JASMINKA KOTUR

dipl. ing.
nastavnica strukovnih predmeta
Digitalna elektronika
Analogni i digitalni sklopovi

ERVIN PALANOVIĆ

dipl. ing.
nastavnik strukovnih predmeta
Električni strojevi i uređaji

ZRINKA VIŠNJEVEC ŠEGO

dipl. ing.
nastavnica strukovnih predmeta
Informacije i komunikacije
VF sklopovi i sustavi

DAMIR MILETA

dipl. ing.
nastavnik strukovnih predmeta
Automatsko vođenje procesa

Elektronička instrumentacija

SNJEŽANA TOMAŠEVIĆ

dipl. ing.
nastavnica strukovnih predmeta
Mikroračunala
Računala u tehničkim sustavima

MILAN KORAĆ

dipl. ing.
nastavnik strukovnih predmeta
Računalne mreže
Sklopovska oprema računala
Sustavna programska potpora
Dijagnostika i održavanje uređaja
%d blogeri kao ovaj: