PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA

OTVOREN JE ROK ZA PRIJAVU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

obavijest

Učenice i učenici završnih razreda, mentorice/mentori i razrednice/razrednici,

Otvoren je rok za prijavu obrane završnog rada u ljetnom roku školske godine 2017./2018. 

Rok za popunjavanje prijavnice i predaju završnog rada je 13. travnja 2018.

Prijavnicu učenice/i mogu popuniti online. Nakon popunjavanja potrebno se javiti u učeničku referadu radi potpisivanja prijavnice.

KAKO TEKU PRIJAVE ...