POVRAT SREDSTAVA UČENICIMA KOJI KORISTE PRIJEVOZ SAMOBORČEK d.o.o.

POVRAT SREDSTAVA UČENICIMA KOJI KORISTE PRIJEVOZ SAMOBORČEK D.O.O. ZA RAZDOBLJE RUJAN - PROSINAC 2017.

VAŽNA OBAVIJEST

Poštovani učenici/učenice i roditelji/staratelji,

Slijedom dopisa upućenog od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, a vezano uz povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček d.o.o. za razdoblje rujan - prosinac 2017. potrebno je ispuniti obrazac za povrat sredstava razdoblje rujan - prosinac 2017. i dostaviti potrebnu dokumentaciju: preslike svih markica za mjesece (rujan - prosinac) za koje su učenici koristili prijevoz, preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza, prelik potvrde IBAN-u i dokaz OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan).

ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE JE 12. PROSINCA 2017.

Molim da se rok poštuje kako bi sredstva mogla biti isplaćena.

ONLINE OBRAZAC - POPUNITI I DOSTAVITI TRAŽENU DOKUMENTACIJU NAJKASNIJE DO 12. PROSINCA 2017.