POPIS RAZREDA 2.O


RAZREDNI ODJEL: 2.O

PROGRAM: TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

RAZREDNIK: Branka Dimić, mag. cin.

UČIONICA: 0-4

Redni broj
Ime
Prezime
1 Paola Baričević Petruš
2 Štefica Dolački
3 Gabriela Filipović
4 Ivana Habijanec
5 Helena Jukić
6 Dorotea Kralj
7 Anamarija Kunštek
8 Ian Legros
9 Vanessa Leskovar
10 Antonija Majerić
11 Mihovil Marić
12 David Martić
13 Stjepana Medved
14 Antonio Miljan
15 Ana Oremuš
16 Martina Osrečak
17 Dubravko Pleša
18 Ivančica Pokupec
19 Ema Puklin
20 Antonio Štagljar
21 Mihaela Štimac Rojtinić
22 Ivona Tot
23 Fran Vranić
24 Dominik Vučković
25 Leonora Zenunaj