picture-3068


Učenice i učenici Tehničke škole Ruđera Boškovića, volonteri D.U.R. -a