Obrazovanje odraslih


Obrazovanje odraslih u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Zagreb dio je suvremenog sustava cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Rasporedi sati, termini konzultacija, odrade ...

RASPORED SATI 3.E I 4. E
rasporedi sati za razrede 3.E i 4.E (tehničari za računalstvo i tehničari za elektroniku)

više...

RASPORED SATI ZA 3.T I 4.T
rasporedi sati za tehničare za očnu optiku 3.T i 4.T

više

TERMINI KONZULTACIJA
za sve polaznike obrazovanja odraslih

više...

RADNI TJEDNI U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.
radni tjedni za tehničare za očnu optiku 3.T i 4.T

više ...

DNEVNI RASPORED NASTAVE
raspored zvona

više

PRIJAVNICA ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA

Online prijava obrane završnog rada za JESENSKI rok školske godine 2016./2017. ROK ZA POPUNJAVANJE 5. SRPNJA 2017.

više

Vremenik izrade i obrane završnog rada
školska godina 2016./2017.

više...

RASPORED OBRANA ZAVRŠNOG RADA

raspored ...

Skripte, materijali ...

Tjelesna i zdravstvena kultura
skripta za pripremu ispita

više

NAKNADA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
cjenik obrazovanja u školskoj godini 2016./2017.

više ...

ODLUKA O OSTVARIVANJU PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Odluka o ostvarivanju programa obrazovanja odraslih u školskoj godini 2017./2018.

više ...

Podaci za uplatu:

Tehnička škola Ruđera Boškovića

Getaldićeva 4
10000 Zagreb 
Republika Hrvatska 
MB: 00488852    

OIB: 49811265576

IBAN: HR0523600001101239243  

Na uplatnici pod poziv na broj primatelja potrebno upisati OIB platitelja, a u opis plaćanja troškovi obrazovanja odraslih.

Kontaktirajte Voditelja obrazovanja odraslih Gordana Pihača, prof.

Programi obrazovanja odraslih

Programi za stjecanje SSS doškolovanjem i prekvalifikacijama
Tehničar za elektroniku, tehničar za računalstvo, tehničar za mehatroniku, tehničar za očnu optiku

više...

Programi usavršavanja i osposobljavanja
Specijalist za računalne mreže - CCNA, Operater za računalne mreže CCNA, Ispitivanje, ugradnja i popravak uređaja za bilježenje u cestovnom prometu, Specijalist za proizvodne sustave i robotiku, Specijalist za procesne sustave, Specijalist/ica za solarne fotonaponske sustave , Specijalist/ica za toplovodne sustave, Monter/ka fotonaponskih sustava, Monter/ka solarnih toplovodnih sustava
Stručni seminar
Pneumatika, Elektropneumatika, Elektrohidraulika, Regulacija, Robotika, Senzori s analognim izlazom, Labview, Mehtronika, Solarne elektrane PV-1, Pneumatsko upravljanje, Hidraulika, Upravljanje, Programiranje PLC-Simatic S/-200, Senzori s binarnim izlazom, Procesna tehnika 1, Mikrokontroleri 1, CCNA Security, Solarni toplovodni sustavi

više...

Upisi

Upis u srednjoškolske programe prekvalifikacije i doškolovanja provodi se na temelju NATJEČAJA, koji se objavljuje u javnim glasilima u rujnu, a izvođenje programa započinje u listopadu. Isprave koje kandidati trebaju priložiti uz prijavu: - svjedodžbe prethodno obrazovanja - domovnicu - rodni list Polaganje nostrifikacijskih ispita ili iznimno malih nadoknada u doškolovanju provodi se cijele nastavne godine. Upis u programe usavršavanja i osposobljavanja provodi se temeljem javnog oglasa, a izvođenje započinje kad se ustroji obrazovna skupina. Programi seminara i tečajeva za unapređivanje rada i svladavanje novih tehnologija dogovaraju se, posebno programiraju, upisuju i ostvaruju prema zahtjevima i potrebama korisnika.

Rješenja i Ugovori

Svaki polaznik obrazovanja odraslih dobiva osobno rješenje o upisu u kojem su naznačene različitosti između upisanog programa i prethodnog završenog obrazovanja, obveze polaganja razlikovnih, dopunskih i predmetnih ispita, te ostvarivanje prijeko potrebnih vježbi. Međusobna prava i obveze polaznika i Škole definiraju se ugovorom o obrazovanju.

Izvođenje programa

Nastava se izvodi prema Godišnjem planu i programu rada škole, a ostvaruje u obrazovnim skupinama i individualno. Škola izvodi programe različitim oblicima, i to redovnom nastavom, konzultativno-instruktivnom nastavom (nastavne cjeline i vježbe koje polaznici ne mogu svladati samostalnim radom) i individualnim konzultacijama, te samostalnim radom polaznika. Trajanje obrazovanja odraslih razlikuje se od redovnog obrazovanja. Ono značajno ovisi o motivaciji polaznika, broju ispita, radnom i stručnom iskustvu, kvaliteti prethodnog obrazovanja, vremenu koje su polaznici spremni posvetiti obrazovanju, te o razini usvojenosti nastavnih sadržaja koja odgovara njihovim očekivanjima.

Ispiti

Polaznici polažu razlikovne, dopunske i predmetne ispite kada ispune obveze koje su za svaki predmet definirane operativnim programom. Ispiti se mogu prijavljivati i polagati svaki mjesec cijele nastavne godine. Obrana Završnog rada u programima za stjecanje srednje stručne spreme polažu se sukladno Pravilniku u tri roka (ljetnom, jesenskom i zimskom). U ostalim programima završni i kontrolni ili ispit za stjecanje certifikata polaže se prema posebnim uvjetima upisanoga programa.