Kontakt


Tehnička škola Ruđera Boškovića

Getaldićeva 4
10000 Zagreb 
Republika Hrvatska 

IBAN: HR0523600001101239243    

MB: 00488852    

OIB: 49811265576

 

: +385 1 2371 061    +385 1 2371 078    +385 1 2371 079

Faks: +385 1 2371 062
Web-adresa: http://www.tsrb.hr 

e-pošta: tsrb@tsrb.hr

 

RAVNATELJICA 

Đurđica Fuštar, prof.

: +385 1 2371 063

e-pošta: djjf@net.hr

 

ZAMJENIK RAVNATELJICE

Emil Šatalić, mag. phys.

e-pošta: emil.satalic@skole.hr

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Marijana Krnić, dipl. ing.

e-pošta: marijana.krnic@skole.hr

TAJNICA

Danijela Šubarić, upr. prav.

e-pošta: danijela.subaric1@skole.hr 

 

ADMINISTRATIVNA REFERENTICA

Maja Perišić

e-pošta: maja.perisic@skole.hr 

 

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Marija Grgić

: +385 1 2370 804

e-pošta: marija.grgic1@skole.hr

 

VODITELJ OBRAZOVANJA ODRASLIH

Gordan Pihač, prof.

: +385 1 2371 061    +385 1 2371 078    +385 1 2371 079

e-pošta: gordan.pihac@skole.hr

 

VODITELJICA „A“ SMJENE

Ivana Podnar, prof.

e-pošta: ivana.podnar@skole.hr

 

PEDAGOGINJA U „A“ SMJENI
Marija Sučić Vojnović, prof.

e-pošta: marija.sucic@skole.hr

 

VODITELJICA „B“ SMJENE

Ivana Kovačić, prof.

e-pošta: ivana.kovacic19@skole.hr

 

PEDAGOGINJA U „B“ SMJENI

Jasna Orešković, dipl. ped.

e-pošta: jasna.oreskovic@skole.hr

 

PSIHOLOGINJA

Antonija Lazić Čotić, prof.

e-pošta: antonija.lazic-cotic@skole.hr

 

KNJIŽNIČARKA

Maja Medenjak, prof.

e-pošta: maja.medenjak@skole.hr

 

ISPITNA KOORDINATORICA

Sudarshana Roshi, prof.

e-pošta: sudarshana.roshi@skole.hr

 

UPISNI KOORDINATOR

Ivan Milažar, mag. ing. el. techn. inf.

e-pošta: ivan.milazar@skole.hr

Posjetite nas

Getaldićeva 4, 10000, ZAGREB

Pošaljite nam poruku

Odgovaramo na poruku unutar 24 sata