O Školi


IZ GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE

Dokumenti

Godišnji plan i program rada škole školske godine 2016./2017.

više...

Školski kurikulum

više ....

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

više ...

Kriteriji trošenja vlastitih sredstava

više ...

Javna nabava

Plan nabave

više...

Pravo na pristup informacijama

Financijski plan

više ...

Tehnička škola Ruđera Boškovića
Getaldićeva 4, Zagreb, Republika Hrvatska

IBAN: HR0523600001101239243   

MB: 00488852
OIB: 49811265576

Web adresa: www.tsrb.hr
e-pošta: tsrb@tsrb.hr

tel. (+385) 2371061; (+385) 2371078; (+385) 2371079
faks. (+385) 2371062