O Školi

IZ GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE

Dokumenti

Godišnji plan i program rada škole školske godine 2016./2017.

više...

Školski kurikulum

više ....

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

više ...

Kriteriji trošenja vlastitih sredstava

više ...

Javna nabava
Plan nabave

više...

Pravo na pristup informacijama
Financijski plan

više ...

Financijski izvještaj za 2016.
Financijski izvještaj za 2016. i bilješke uz financijski izvještaj za 2016.

više...

Procedura stvaranja ugovornih obveza

više...

Tehnička škola Ruđera Boškovića
Getaldićeva 4, Zagreb, Republika Hrvatska

IBAN: HR0523600001101239243   

MB: 00488852
OIB: 49811265576

Web adresa: www.tsrb.hr
e-pošta: tsrb@tsrb.hr

tel. (+385) 2371061; (+385) 2371078; (+385) 2371079
faks. (+385) 2371062