O školi-ravnateljica

O školi

ravnateljica Đurđica Fuštar, prof.

Učenika
razrednih odjela
zaposlenika
nastavnika

VIZIJA

 • cjeloživotno učenje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u pozitivnom ozračju, s naglaskom na zadovoljavanje potreba svakog učenika prema stjecanju općeobrazovnih i strukovnih kompetencija
 • usmjeravanje svih aktivnosti koje će doprinijeti kvaliteti odgojno-obrazovnog rada i zadovoljavanju svih uvjeta i zahtjeva za postanak Centra kompetentnosti…

MISIJA

 • osiguravanje uvjeta za uspjeh svakog učenika
 • otvoreno komuniciranje između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
 • korištenje različitih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja
 • suvremeno opremanje i optimalno korištenje nastavne tehnike i tehnologije
 • organiziranje pedagoško-psiholoških radionica
 • aktivno uključivanje u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja i   
 • obrazovanja, zdravstvenog odgoja, ekološke i energetske problematike i dr.
 • nastavak provođenja EU i drugih projekata s aktivnim uključivanjem učenika
 • samovrednovanje i vanjsko vrednovanje
 • usmjeravanje svih aktivnosti za postanak Centra kompetentnosti…

MOTO

Nomen est omen!

ENERGETSKA OBNOVA TEHNIČKE ŠKOLE RUĐERA BOŠKOVIĆA KROZ PROGRAM ZAGREB ENERGETSKI EFIKASAN GRAD (ZagEE) – 2017.