Natjecanje u disciplini Tehničar za mehatroniku


U petak 27. siječnja 2017. u našoj školi održano je školsko natjecanje u disciplini Tehničar za mehatorniku.

Učenici su postigli sljedeće rezultate