Tehničar za mehatroniku


Tehničar za mehatronikuNakon četverogodišnjeg školovanja moći ćeš položiti Državnu maturu i upisati željeni fakultet ili ako ne želiš nastaviti školovanje moći ćeš se zaposliti u privredi, servisu, laboratoriju.  Na zavodu za zapošljavanje nema nezaposlenih tehničara za mehatroniku.

Tehničar za mehatroniku će naučiti specijalistička znanja iz područja mehanike, elektrotehnike, elektronike, automatike, informatike, senzorike i robotike.

Područje mehanike pokriva teoriju i dizajn mehaničkog dijela mehatroničkog sustava. Konstrukcija finomehaničkih elemenata se uči na računalima s programima AutoCAD, CATIA.


RobotikaRobotika

Područje elektrotehnike pokriva teoriju i zakonitosti osnova elektrotehnike istosmjerne i izmjenične struje a na praktičnom dijelu se kroz laboratorijske vježbe provode mjerenja i spajaju električne komponente. Na elektromotornim pogonima proučavaju se karakteristike elektromotora, istosmjerni, izmjenični i step motori te frekvencijski pretvarači .

Područjem elektronike pokriva se elektronički dio mehatroničkog sustava, od teorije, dizajna do praktične realizacije izrade tiskanih pločica. Težište je postavljeno na digitalnoj elektronici, električkim sklopovima koji su sveprisutni u današnjem tehničkom okruženju. Posebnu vrijednost ima veliki udio praktične nastave, koji se realizira u praktikumu izradom maketa i komercijalnih uređaja pojačala.

MjerenjaMjerenja

U automatici se uče  osnovni principi upravljanja i regulacije mehatroničkog sustava. Temeljni predmeti su pneumatika, hidraulika, senzorika koji se sustavno proučavaju kroz praktične zadatke na laboratorijskim vježbama. Programiraju se mikrokontroleri, programibilni logički kontroleri i SCADA sustavi ali se uče i mrežne aplikacije upravljanja putem Interneta. Kroz izbornu nastavu učenici se specijaliziraju za izradu proizvodnih sustava, procesne tehnike te industrijske i mobilne robotike.

Elektrotehnika Elektropneumatika

Takvo široko interdisciplinarno obrazovanje osigurava fleksibilnost u zapošljavanju u različitim gospodarskim granama.

Područje rada tehničara za mehatroniku:

– robotika (programiranje industrijskih robota, izrada  i programiranje mobilnih robota)
– industrija (projektiranje, programiranje i održavanje proizvodnih sustava)
– servisi (računala, medicinska oprema, uredska oprema printeri, uređaji za zabavu, strojevi za domaćinstvo…)
– laboratoriji (mjerni instrumenti kalibriranje senzora, vage…)

Tehničar za mehatroniku osposobljen je za rad na kompleksnoj opremi i sustavima, koji se sastoje od elektrotehničkih (elektroničkih), strojarskih, optičkih, automatskih sklopova koji su upravljani računalima. Nadzire vođenje složenih procesa u pogonima, projektira automatske strojeve, te prema potrebi dograđuje iste. Uslužno (servisno) održava i popravlja kućanske aparate, video nadzore, medicinsku i mjernu opremu.

PLC Robotika

Ne treba više naglašavati već poznatu činjenicu da se kvalitetni kadar tehničara može osposobiti samo integriranim dualnim sustavom sa 50 % praktičnog rada u praktikumima na modernoj (didaktičkoj) opremi, što je već godinama obveza i praksa u obrazovnom sustavu Europe a danas se to događa u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića jer je znatna količina vremena posvećena “aktivnom učenju” kroz praktičan rad.

Robotika Mobilna robotika

Ovaj profil tehničara okrenut k budućnosti jedan je korak ispred spoznaja institucija zaduženih za gospodarstvo. U ovim teškim vremenima kada je u svijetu kriza, ovaj profil zanimanja je najbolji izbor jer osim nastavka školovanja na sveučilištima i veleučilištima
(Zagreb, Split, Karlovac, Bjelovar …), možete se bez problema zaposliti u struci.

 

Isprave i izradci:

Grupa autora: «Nastavni plan i program Tehničke škole Ruđera Boškovića»

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript