Senzori s binarnim izlazom


Senzori s binarnim izlazom

    S – 1
     SENZORI S BINARNIM IZLAZOM
     Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnove o binarnim senzorima.
Osposobiti  ga za samostalan rad u praksi pri izboru i ugradnji
binarnih senzora u  mehatronički sustav.
    Sadržaj
seminara:
– Tehnički podaci o binarnim senzorima
– Opis, način rada i karakteristike:
– magnetskih
– induktivnih
– kapacitivnih
– optičkih
– ultrazvučnih senzora blizine
– Povezivanje u sheme i obrada signala senzora
– Primjeri iz prakse i analiza pogrešaka
  Vježbe:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse spaja senzore
na didaktičkoj opremi i provjerava ispravnost rada senzora blizine.
  Trajanje:
3 dana (cca 24 š.s.)
   Cijena:   3100  kn
   Nastavni
materijal:
Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se
sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i
vježbi rađenih na seminaru.