Senzori s analognim izlazom


    S – 2
     SENZORI S ANALOGNIM IZLAZOM
     Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnove o analognim senzorima.
Osposobiti  ga za samostalan rad u praksi pri izboru i ugradnji
analognih senzora u  mehatronički sustav.
Sadržaj
seminara:
– Građa i funkcije analognih senzora
– Primjena senzora za mjerenje:
–  udaljenosti
–  puta
–  sile
–  tlaka
– Obrade signala pomoću PLC-a
– Kalibriranje mjernih lanaca
– Definiranje izvedenih mjernih veličina
– protoka
– razine
– ubrzanja
– Primjeri industrijske primjene
  Vježbe:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse spaja senzore
na didaktičkoj opremi te vrši ispitivanje i kalibriranje mjernih lanaca.
  Trajanje:
3 dana (cca 24 š.s.)
   Cijena:   3100  kn
Nastavni
materijal:
Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se
sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i
vježbi rađenih na seminaru.