Regulacija


Regulacija

    REG – 1
     REGULACIJA
     Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovama regulacijske tehnologije.
Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri izboru, ugradnji, te
podešavanju parametara regulatora u  regulacijskom krugu.
   Sadržaj
seminara:
– Regulacijska tehnologija
– P, PI , PID regulatora
– Regulacijski sustavi bez izjednačenja / s izjednačenjem
– Princip djelovanja industrijskih regulatora – pobude, odzivi
– Bürkert regulator – karakteristike i tehnički podaci
– Podešavanje parametara regulatora
– Metoda Ziegler-Nichols
  Vježbe:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, spaja
regulatore na didaktičkoj opremi te vrši podešavanje, određuje
kritično pojačanje (granicu stabilnosti), izračunava parametre
regulacije (iz tablice).
  Trajanje:
3 dana (cca 24 š.s.)
   Cijena:   3100  kn
   Nastavni
materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se
sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i
vježbi rađenih na seminaru.