Raspored seminara u Centru za nove tehnologije


     Ovdje možete pronaći  vremenski raspored seminara:

   R. br.

   OZNAKA

   NAZIV SEMINARA

   TERMIN  ODRŽAVANJA

       1.

    OPS – 1

    ODRŽAVANJE PNEUMATSKIH SUSTAVA

    PO DOGOVORU

       2.

    S7 – 1   

   PROGRAMIRANJE PLC-a  SIMATIC S7-1200

    PO  DOGOVORU

       3.

    H – 2

   HIDRAULIČKO UPRAVLJANJE

    PO DOGOVORU

       4.

    H – 1

   HIDRAULIKA

   PO  DOGOVORU

       5.

    S -1

   SENZORI S BINARNIM IZLAZOM

    PO  DOGOVORU

        6.

    S – 2    

   SENZORI S ANALOGNIM IZLAZOM 

    PO  DOGOVORU

        7.

    P – 2    

   PNEUMATSKO UPRAVLJANJE

    PO  DOGOVORU

        8.

    ROB – 1

   ROBOTIKA

   PO  DOGOVORU

       9.

    U – 1  

   UPRAVLJANJE

    PO  DOGOVORU

      10.

    M – 1

   MEHATRONIKA

    PO  DOGOVORU

      11.

    REG -1

   REGULACIJA

    PO  DOGOVORU

      12.

    PT – 1

   PROCESNA TEHNIKA 1

    PO  DOGOVORU

      13.

    SMT – 1

   SMT – TEHNOLOGIJA POVRŠINSKE MONTAŽE 

    PO  DOGOVORU

      14.

    P – 1

   PNEUMATIKA 

    PO  DOGOVORU

      15.

    PH – 1

   PROPORCIONALNA HIDRAULIKA 

    PO  DOGOVORU

      16.

    EH – 1

    ELEKTROHIDRAULIKA

    PO DOGOVORU

      17.

    EP – 1

    ELEKTROPNEUMATIKA

    PO DOGOVORU

Više informacija o seminarima možete dobiti na tel. 01/23 71 061, upitom na fax. 01/23 71 062.
Vaše upite (prijave)  možete poslati na e-mail: tsrb@tsrb.hrkontakt osoba Maja Perišić
ili na  e-mail: neven.males@gmail.com te na mob. 098 84 73 73 .

Tehnička škola Ruđera Boškovića

Getaldićeva 4

10000 Zagreb

Matični broj: 00488852

Broj žiro računa: 2360000-1101239243