Procesna tehnika 1


Procesna tehnika 1

    PT – 1
     PROCESNA TEHNIKA 1
     Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima procesne
tehnike. Osposobiti ga za samostalan rad s crpkama regulatorima,
ventilima, grijačima i senzorima u procesnom sustavu.
   Sadržaj
seminara:
– Oprema u procesnoj tehnici
– Dijagram toka procesa (EMCS)
– Dijagram instalacija (PI dijagram toka)
– Regulacija:
– protoka
– temperature
– razine
– tlaka
– Podešavanje alarma
– Praktički primjeri iz prakse
  Vježbe:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke na procesnoj stanici,
namješta zadane parametre te vrši podešavanje alarma sustava
preko regulatora, grijača, senzora razine i tlaka.
  Trajanje:
3 dana (cca 24 š.s.)
   Cijena:   3100  kn
   Nastavni
materijal:
 
Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se
sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i
vježbi rađenih na seminaru.