Cjeloživotno obrazovanje


Programi koje nudi Tehnička škola Ruđera Boškovića sa upisom u radnu knjižicu:

Naziv zanimanja:

1. SPECIJALIST ZA PROIZVODNE SUSTAVE I ROBOTIKU

2. SPECIJALIST ZA PROCESNE SUSTAVE

Tehnička škola Ruđera Boškovića u Centru za nove tehnologije u okviru obrazovanja odraslih i sustava cjeloživotnog učenja razvila je novi pristup u planiranju i realizaciji permanentnog osposobljavanja radnika u području naprednih tehnologija.

Programi usavršavanja namjenjeni su zaposlenim radnicima koji imaju formalno stručno obrazovanje, ali ono ne pokriva  potrebna tehnička područja, te ga moraju nadopuniti potrebnim znanjima i vještinama kojima ranije nisu ovladali, te se osposobiti za prihvaćanje naprednijih tehničko-tehnoloških rješenja u sustavima koje opslužuju.

Cjeloživotno obrazovanje

Program usavršavanja specijalist za proizvodne sustave i robotiku te specijalist za procesne sustave nalazi se u području između SSS i VŠS. Iako je u osnovi nadgradnja na četvrti stupanj tehničara strojarske i elektro struke, može biti djelotvoran i u usavršavanju djelatnika s višom i visokom stručnom spremom, koji u svom ranijem obrazovanju nisu svladali tehnička područja bitna za razumijevanje rada suvremenih kompleksnih proizvodnih sustava i robota.

Prethodno završena škola, koja je potrebna za upis je najmanje SSS u području strojarstva i elektrotehnike.
Upisi se provode na osnovu javnog natječaja. Svi kandidati koji žele savladati program, a zadovoljavaju uvjete natječaja, upisuju se pod jednakim uvjetima.

Broj polaznika u skupinama, broj obrazovnih skupina i kalendar rada utvrđuje se prema interesu polaznika i mogućnostima Škole. Škola može sa zainteresiranim pravnim subjektima organizirati obrazovanje posebnih skupina i bez javnog natječaja uz uvjet da ima minimalno 5 polaznika.

Program usavršavanja traje 175 sati.

Više informacija možete dobiti na tel. 01/23 71 061 kontakt osoba Gordan Pihač, upitom na fax. 01/23 71 062.
Vaše upite (prijave)  možete poslati na e-mail: tsrb@tsrb.hr  kontakt osoba Maja Perišić
ili na  e-mail: neven.males@gmail.com   te na mob. 098 84 73 73 .

Tehnička škola Ruđera Boškovića

Getaldićeva 4

10000 Zagreb
Srdačan pozdrav,

Voditelj Centra za nove tehnologije:
Neven Maleš, dipl. ing.