Seminari

Centar za nove tehnologije organizira seminare iz područja automatizacije za djelatnike iz privrede.


Elektropneumatika

    EP – 1      ELEKTROPNEUMATIKA      Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i  metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava.    Sadržaj seminara: – Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici – Električni elementi (tipkala, sklopke, releji…) – Elektropneumatske […]


Proporcionalna hidraulika

      PH – 1   PROPORCIONALNA HIDRAULIKA       Cilj: Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava.    Sadržaj seminara: – Signalni tok proporcionalne hidraulike – Proporcionalni ventili, dizajn i način rada – Proporcionalni. el. magnet za regulaciju sile na kotvi – Proporcionalni. el. […]


Elektrohidraulika

    EH – 1      ELEKTROHIDRAULIKA      Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.    Sadržaj seminara: – Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici – Elektrohidraulički upravljački elementi – Relejna tehnika upravljanja […]


Pneumatika

   P – 1      PNEUMATIKA      Cilj: Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu na računalu i provjeriti ispravnost iste, te samostalno sastavljati pneumatske komponente u praksi.    Sadržaj seminara: – Osnovi podaci […]


Regulacija

    REG – 1      REGULACIJA      Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovama regulacijske tehnologije. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri izboru, ugradnji, te podešavanju parametara regulatora u  regulacijskom krugu.    Sadržaj seminara: – Regulacijska tehnologija – P, PI , PID regulatora – Regulacijski sustavi bez izjednačenja / s […]


Procesna tehnika 1

    PT – 1      PROCESNA TEHNIKA 1      Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima procesne tehnike. Osposobiti ga za samostalan rad s crpkama regulatorima, ventilima, grijačima i senzorima u procesnom sustavu.    Sadržaj seminara: – Oprema u procesnoj tehnici – Dijagram toka procesa (EMCS) – Dijagram instalacija (PI […]


Seminar mehatronika

    M – 1      MEHATRONIKA      Cilj: Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog mehatroničkog sustava.    Sadržaj seminara: – Osnovna struktura mehatroničkog sustava – Tehnička dokumentacija (funkcionalni dijagram, funkcijski plan…) – Napredno programiranje  PLC-a  (STL/AWL/KOP) – Praktično spajanje ulaza / izlaza (I/O) […]


Robotika

       ROB – 1      ROBOTIKA      Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima robotike. Osposobiti ga za samostalan rad s s robotom Mitsubishi RV-M1 pomoću upravljačke konzole i programiranjem preko PC-a u COSIROPU  i COSIMIRU.    Sadržaj seminara: – Uvod u robotiku – Upoznavanje s robotom Mitsubishi RV-M1 […]


Upravljanje

    U – 1      OSNOVE UPRAVLJANJA      Cilj: Polaznika seminara naučiti programirati PLC. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri programiranju, spajanju elemenata i održavanju mehatroničkog sustava.    Sadržaj seminara: – Osnovni pojmovi i zakoni algebre logike – Spajanje ulaza i izlaza PLC-a s komponentama – Osnove programiranja PLC-a  (AWL, FUR i KOP) – […]


Pneumatsko upravljanje

   P – 2      PNEUMATSKO UPRAVLJANJE      Cilj: Polaznika seminara naučiti metode i zakonitosti pneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog pneumatskog sustava.    Sadržaj seminara: – Upravljanje i upravljački sustav – Blokirajući signala – Funkcionalni dijagram (put-korak, put-vrijeme) – VDMA metoda […]


Seminari u Centru za nove tehnologije

CNT – MEHATRONIKA Centar za nove tehnologije organizira seminare iz područja automatizacije za djelatnike iz privrede. Koncept aktivnog učenja u CNT -u  Centru za nove tehnologije – Mehatronika Novi koncept učenja bazira se na transferu znanja “učenjem kroz rad” gdje se koriste razne stručne metode (learning by doing, know how).   To je kombinacija […]


Senzori s analognim izlazom

    S – 2      SENZORI S ANALOGNIM IZLAZOM      Cilj: Polaznika seminara naučiti osnove o analognim senzorima. Osposobiti  ga za samostalan rad u praksi pri izboru i ugradnji analognih senzora u  mehatronički sustav. Sadržaj seminara: – Građa i funkcije analognih senzora – Primjena senzora za mjerenje: –  udaljenosti –  […]


Senzori s binarnim izlazom

    S – 1      SENZORI S BINARNIM IZLAZOM      Cilj: Polaznika seminara naučiti osnove o binarnim senzorima. Osposobiti  ga za samostalan rad u praksi pri izboru i ugradnji binarnih senzora u  mehatronički sustav.     Sadržaj seminara: – Tehnički podaci o binarnim senzorima – Opis, način rada i karakteristike: […]


Hidraulika

    H – 1      HIDRAULIKA      Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti hidraulike i hidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju hidrauličkih sustava.    Sadržaj seminara: – Osnovni pojmovi i zakoni u hidromehanici – Hidrauličke tekućine i instalacije – Hidrauličke crpke, agregati – […]


Hidrauličko upravljanje

   H – 2   HIDRAULIČKO UPRAVLJANJE      Cilj: Polaznika seminara naučiti napredne tehnike hidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenih hidrauličkih sustava.    Sadržaj seminara: – Hidraulički motor – Hidraulički akumulator – Sinkronizacija rada cilindara – Funkcionalni dijagram, funkcionalni plan – Hidraulički […]


Programiranje PLC-a SIMATIC S7-1200

    S7 – 1      PROGRAMIRANJE PLC-a  SIMATIC S7-1200      Cilj: Polaznika seminara naučiti programirati PLC SIMATIC S7-1200. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri programiranju i održavanju mehatroničkog sustava.    Sadržaj seminara: – Karakteristike hardvera PLC-a SIMATIC S7-1200 – Osnovna struktura kontaktnog plana i liste instrukcija – Programiranje […]


Održavanje pneumatskih sustava

    OPS – 1     ODRŽAVANJE PNEUMATSKIH  SUSTAVA      Cilj: Polaznika seminara naučiti i osposobiti za samostalan radu praksi pri detekciji kvara i brzo otklanjanje grešaka te održavanju pneumatskih i elektropneumatskih sustava.    Sadržaj    seminara: – Postavljanje i puštanje u rad pneumatskih sustava– Praktične vježbe i sustavno rješavanje problema – […]


Raspored seminara u Centru za nove tehnologije

     Ovdje možete pronaći  vremenski raspored seminara:    R. br.    OZNAKA    NAZIV SEMINARA    TERMIN  ODRŽAVANJA        1.     OPS – 1     ODRŽAVANJE PNEUMATSKIH SUSTAVA     PO DOGOVORU        2.     S7 – 1       PROGRAMIRANJE PLC-a  SIMATIC S7-1200     PO  DOGOVORU        3.   […]