Prekvalifikacije

Djelatnici koje je HZZ uputio na prekvalifikaciju završili su edukaciju


Cjeloživotno obrazovanje

Programi koje nudi Tehnička škola Ruđera Boškovića sa upisom u radnu knjižicu: Naziv zanimanja: 1. SPECIJALIST ZA PROIZVODNE SUSTAVE I ROBOTIKU 2. SPECIJALIST ZA PROCESNE SUSTAVE Tehnička škola Ruđera Boškovića u Centru za nove tehnologije u okviru obrazovanja odraslih i sustava cjeloživotnog učenja razvila je novi pristup u planiranju i […]