LIDRANO 2017.


Školsko natjecanje, 23.prosinca 2016.

DRAMSKI IZRAZ – skupni scenski nastupi

Dramska skupina „Ruđer” „Ni pod razno”

 (kolaž inspiriran autorima Tomislav Zagoda, Sophie Mas i Frederic Beigbeder)

Flora Grčić, 4.F

Josip Ćulav, 4.H

Arijan Karlović, 2.N

Danijela Jurić, 1.G

Lorena Vučković, 1.G

Ivan Androšević 1.N

Mentorica: Žaneta Gerovac, prof.

LITERARNI IZRAZ

Mirko Kostelac, 4.N: „Ulični svirači” (pjesma)

Mentorica: Žaneta Gerovac, prof.

 

Marin Sopjanac, 4.C

Daniel Sarić, 4.C

Josip Plavac, 4.C

Mateo Matić, 4.C

Mentorica: Ivana Koletić, mag. educ. philol. croat.