Javna nabava

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Evidencijski broj nabave

PREDMET NABAVE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

 

1.

Stručni ispiti, seminari i stručno usavršavanje zaposlenika

15.100,00

2.

Materijal i sirovine za radioničke vježbe

Komunikacija, Mjerna tehnika, Energetski elementi, Audio i video komponente, alati i pribor za lemljenje

Pasivne i aktivne elektroničke komponente i sklopovi

Pneumatske i hidrauličke komponente i sklopovi

Čelici i čelični limovi, obojeni metali i limovi od obojenog metala, plastični materijali

Optičke leće, okviri za naočale i pribor

Solna kiselina, vodikov superoksid, aceton, alkohol, ulja

207.600,00

3.

Alati i pribor za radioničke vježbe

Rezni ručni alati i mehanizirani alat

Rezni alati za odvajanje čestica na strojevima

Mjerni instrumenti

Brusne ploče

Pribor za spajanje

16.500,00

4.

Uredski materijal i pedagoška dokumentacija

Fotokopirni papir A3 i A4 bijeli i obojeni i pribor

Trgovački papir, ading role i toneri

Registratori, fascikli, mape i dosjei, pribor za uvez

Obrasci i blokovi, bilježnice

Sitni pribor za spajanje

Kuverte, poštanske marke i državni biljezi

Pribor za pisanje

Matične knjige, imenici, evidencijski arci, svjedodžbe, uvjerenja,  knjige za dodatnu i dopunsku nastavu, zapisnici za popravne, razredne, predmetne i razlikovne ispite, evidencijski arci učenika, pohvalnice

143.000,00

5.

Literatura

Stručne knjige i časopisi

11.500,00

6.

Nabava nefinancijske imovine (oprema i knjige)

115.600,00

7.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i

financijski rashodi

      17.000,00

8.

Investicijsko održavanje objekata

 100.000,00

9.

Materijal i dijelovi za investicijsko održavanje

održavanje zgrade, instalacija , igrališta, travnjaka i parkova

35.000,00

10.

Električna energija

292.000,00

11.

Grijanje

682.000,00

12.

Telefon, telefaks i Internet

33.000,00

13.

Komunalne usluge

Voda i odvodnja

170.000,00

14.

Intelektualne usluge

13.000,00

15.

Ostale usluge

      7.000,00

16.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

40.000,00

17.

Unajmljivanje sportske dvorane

412.680,00

18.

Promidžba i informiranje

4.000,00

19.

Zdravstvene usluge

35.000,00

20.

Računalne usluge

21.600,00

21.

Osiguranje

8.000,00

22.

Naknada za rad predstavničkih tijela

50.000,00

23.

Reprezentacija

10.000,00

24.

Članarine

600,00

25.

Bankarske usluge

7.000,00

26.

Službena putovanja

73.200,00

Predsjednica Školskog odbora: Marijana Krnić, dipl.ing.

%d blogeri kao ovaj: