Izrada i obrana završnog rada

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Vremenici, teme, online prijave

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke - nositeljima tema donosi ravnateljica do 20. listopada 2017. za sve rokove u školskoj godini 2017./2018.  na prijedlog stručnih vijeća.

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

više ...

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE, PRAVILA IZVOĐENJA, VREMENIK ODABIRA TEMA I UPUTE, IZABRANE TEME PO RAZREDIMA

više ...

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

više ...

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE

više ...

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE - OBRAZOVANJE ODRASLIH

više ...

vremenik izrade i obrane završnog rada

Završni rad sastoji se od izrade i obrane rada. Vremenik izrade i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu.

Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada, te datum uručivanja svjedodžbi o završnome radu.

PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA

kalendar ključnih datuma

LJETNI ROK 2017./2018.

TEME ZA ZAVRŠNI RAD RAVNATELJICA DONOSI DO 20. LISTOPADA 2017.

IZBOR TEME NAJKASNIJE DO 31. LISTOPADA 2017.

ROK ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA DO 13. TRAVNJA 2018.

PREDAJA RADA MENTORU DO 27. TRAVNJA 2018. U 12.00 SATI.

PISANI DIO IZRADE PREDAJE SE DO 18. SVIBNJA 2018.

OBRANA RADA OD 4. LIPNJA DO 12. LIPNJA 2018. GODINE.

 

SVJEDODŽBE SE IZDAJU DO 6. SRPNJA 2018.

 

%d blogeri kao ovaj: