Izrada i obrana završnog rada – OBRAZOVANJE ODRASLIH

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Teme za završne radove, online prijave, ključni datumi …

teme za završne radove

Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema donosi ravnateljica do 20. listopada 2017. za sve rokove u školskoj godini 2017./2018. na prijedlog stručnih vijeća.

PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA

kalendar ključnih datuma

JESENSKI ROK 2017./2018.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

TEME ZA ZAVRŠNI RAD RAVNATELJICA DONOSI DO 20. LISTOPADA 2017.

IZBOR TEME NAJKASNIJE DO 31. LISTOPADA 2017.

ROK ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA DO 5. SRPNJA 2018.

PREDAJA RADA MENTORU DO 5. SRPNJA 2018. U 12.00 SATI.

PISANI DIO IZRADE PREDAJE SE DO 5. SRPNJA 2018.

OBRANA RADA OD 21. KOLOVOZA DO 24. KOLOVOZA 2018. GODINE.

SVJEDODŽBE SE IZDAJU DO 31. KOLOVOZA 2018.