Iz godišnjeg plana i programa Škole

Tehnička škola Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, Zagreb (telefon: +385 01 2371 061, +385 01 2371 078,

+385 01 2371 079;  faks: +385 01 2371 062;  web adresa: http://www.tsrb.hr; e-pošta: tsrb@tsrb.hr ) je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-99/1128-4 MBS 080285915 12. travnja 1999. godine.

Promjenom osnivača i izmjenom Statuta u ustanovi broj je promijenjen u Tt-02/3506-4 MBS 080285915 3. lipnja 2002., a promjenom zastupnika u ustanovi broj je promijenjen u Tt-04/5848-3 MBS 080285915

  1. lipnja 2004. godine.

Škola je upisana  u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u registar korisnika državnog proračuna i proračunskih jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) 13. srpnja 2004. red. br. iz RKP 19765.

Školi je Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa KLASA: UP/I-602-03/98-01/121, URBROJ: 532-02-02/5-99-2 12. siječnja 1999. odobren početak rada na izvođenju programa za stjecanje srednje stručne spreme u području rada elektrotehnika, strojarstvo, strojarska energetika i mehanika i optika.

 

Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: UP/I-602-03/13-05/00073, URBROJ: 533-21-13-002 od 16. svibnja 2013., Školi je odobren početak izvođenja eksperimentalnog programa za učenike jednog razrednog odjela koji će upisati prvi razred u školskoj godini 2013./2014., za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku i tehničar za mehatroniku u četverogodišnjem trajanju.

 

Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:UP/I-602-03/14-05/00048, URBROJ: 533-25-14-0002 od 4. ožujka 2014., Školi je odobren početak izvođenja eksperimentalnog programa za učenike jednog razrednog odjela koji će upisati prvi razred u školskoj godini 2014./2015., za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku i tehničar za mehatroniku u četverogodišnjem trajanju.

 

Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:UP/I-602-03/15-05/00027, URBROJ: 533-25-15-0002 od 26. veljače 2015., Školi je odobren početak izvođenja eksperimentalnog programa za učenike jednog razrednog odjela koji će upisati prvi razred u školskoj godini 2015./2016., za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku i tehničar za mehatroniku u četverogodišnjem trajanju.

 

Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:UP/I-602-03/16-05/00044, URBROJ: 533-25-16-0002 od 1. veljače 2016., Školi je odobren početak izvođenja eksperimentalnog programa za učenike jednog razrednog odjela koji će upisati prvi razred u školskoj godini 2016./2017., za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku i tehničar za mehatroniku u četverogodišnjem trajanju.

 

Škola kao ustanova za strukovno obrazovanje obavlja djelatnost strukovnog obrazovanja redovitih učenika i djelatnost strukovnog obrazovanja odraslih.

Djelatnost strukovnog obrazovanja redovitih učenika obavlja se temeljem izvedbenih nastavnih planova i programa.

Strukovno obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje stručne spreme doškolovanjem i prekvalifikacijama, programe usavršavanja i osposobljavanja i stručne seminare.

%d blogeri kao ovaj: