INOVA 2018.

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

43. HRVATSKI SALON INOVACIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJE I 14. IZLOŽBA INOVACIJA PROTOTIPOVA I STUDENTSKIH POSLOVNIH PLANOVA

43. hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem
i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova održana je u Zagrebu, 14.-17. studeni 2018.

Naš učenik Josip Žinić i mentor Milan Korać osvojili su ZLATO  za uspješan nastup inovacijom ELEKTRIČNI BICIKL S PUTNIM RAČUNALOM I SIGNALIZACIJOM U PROMETU.