FIZIKA


Obavijest za maturante B smjene (4.f, 4.g, 4.h)

konzultacije iz fizike-priprema za državnu maturu održat će se u ponedjeljak 12.6.2017. u 14.00 sati.

Tatjana Janeš, prof.