Tehničar za elektroniku


Tehničar za elektroniku je program koji osposobljava učenike za obavljanje poslova u svim područjima elektronike
te omogućava kvalitetnu pripremu za polaganje državne mature i nastavak obrazovanja na tehničkim fakultetima.

Tehničar za elektronikuTehničar za elektroniku

Tehničar za elektroniku obavlja poslove u području telekomunikacija, industrijske elektronike,
biomedicinske elektronike i automatike na mjerenju, ispitivanju elemenata i sklopova, montiranju uređaja i opreme.

Tijekom četverogodišnjeg školovanja usvajaju se znanja iz elektrotehnike, analogne i digitalne elektronike,
mjerenja, projektiranja sklopova, računalstva, programiranja itd.

 

Tehničar za elektronikuTehničar za elektronikuTehničar za elektroniku

U trećoj i četvrtoj godini kroz izborne i fakultativne predmete povezuje se elektronika sa računalstvom i robotikom.

Tehničar za elektronikuTehničar za elektroniku

 

Već dugi niz godina održava se fakultativna nastava iz programskog paketa LabVIEW.

Tehničar za elektroniku
LabVIEW koristi sve veći broj tehničara u razvoju aplikacija za testiranje uređaja,
obradu mjerenih signala i realizaciji regulacijskih sistema.

Veliku popularnost LabVIEW je stekao zahvaljujući grafičkom modelu programiranja.

U našoj školi je u tijeku osnivanje NI Labview Akademije. Po završetku nastave NI Labview akademije,
National Instruments učenicima omogućava besplatno polaganje ispita za stjecanje
NI Certified Labview Associate Developer (CLAD) certifikata.

Tehničar za elektronikuTehničar za elektroniku
Elektronika je prisutna u svim granama ljudske djelatnosti. Odaberi je za svoje buduće zanimanje.

 

ZANIMLJIVO  –  MODERNO  –  INOVATIVNO

ELEKTRONIKA JE AVANTURA!