Državna matura

DRŽAVNA MATURA

obavijesti, upute, vremenici, ključni datumi ..

ISPITNA KOORDINATORICA

Sudarshana Roshi, prof.

KONZULTACIJE ZA DRŽAVNU MATURU

Ponedjeljak 13.35 – 17.55
Utorak 13.35 – 17.05
Srijeda 12.45 – 14.20
Četvrtak 13.35 – 17.05

DRŽAVNA MATURA 2016./2017.

Kvantitativna i kvalitativna analiza

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITMA DRŽAVNE MATURE

Svi učenici koji su položili ispite državne mature u školskoj godini 2016./2017., kao i učenici koji su položili ispite državne mature tijekom prethodnih školskih godina (2009./2010., 2010./2011., 2011./2012, 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016.), a koji navedene potvrde nisu preuzeli, iste mogu osobno preuzeti svakog radnog dana u referadi Škole.

važne informacije

način polaganja ispita, kršenje pravila tijekom provedbe ispita te podnošenje prigovora

DOZVOLJENI PRIBOR NA ISPITIMA

KALENDAR POLAGANJA DRŽAVNE MATURE

U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE GODINE 2017./2018.

kalendar ključnih datuma

LJETNI ROK 2017./2018.

PRIJAVA ISPITA: 1. 12. 2017. – 15. 2. 2018.

OBJAVA REZULTATA: 11. 7. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 13. 7. 2018.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 16. 7. 2018.

PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 18. 7. 2018.