AKTIVNOSTI ZA VRIJEME ZIMSKOG ODMORA UČENIKA

AKTIVNOSTI ZA VRIJEME ZIMSKOG ODMORA UČENIKA

Za vrijeme zimskog odmora učenika već tradicionalno organiziramo aktivnosti s učenicima i ostale aktivnosti u školi.
S obzirom da će se ove školske godine za vrijeme zimskog odmora od 27. prosinca 2017. do 12. siječnja 2018., u školi intenzivirati radovi u sklopu energetske obnove – ZagEE 2017., molim vas da ovaj puta aktivnosti s učenicima i ostale aktivnosti u školi svedete na minimum, jer će se izvoditi radovi koji proizvode buku, prašinu i sl.

AKTIVNOSTI PO STRUČNIM VIJEĆIMA

STRUČNO VIJEĆE STROJARSTVA

stručno vijeće strojarstva organizirati će odrade laboratorijskih vježbi

STRUČNO VIJEĆE RAČUNALSTVA

stručno vijeće računalstva organizirati će pripreme za natjecanja Algoritimi i Osnove informatike

STRUČNO VIJEĆE PRIRODOSLOVLJA

stručno vijeće prirodoslovlja organizirati će nadoknade iz LV fizika, dodatnu nastavu iz fizike i pripreme za natjecanja iz fizike