Akcija DDK

Hvala za 62 doze krvi, 62 dara neprocjenjive vrijednosti i isto toliko „transfuzija ljubavi“.

Kad se srca slože…

Hvala Vam što ste u „proljetnoj“ akciji dobrovoljnog darivanja krvi, održanoj u petak 13. travnja u našoj školi, širom otvorili srce za bližnjega u potrebi.

 Hvala za 62 doze krvi, 62 dara neprocjenjive vrijednosti i isto toliko „transfuzija ljubavi“.

 Naša fotogalerija svjedoči: „Kad se srca slože, doze se množe“.

Hvala za složna srca!

Organizatorica: Marija Samardžija, dipl. kateheta