1. sjednica Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora


1. sjednica Nastavničkog vijeća i Prosudbenog odbora održana je u četvrtak 22. rujna 2016., u 13.00 sati