2. sjednica Pedagoškog vijeća

2. sjednica Pedagoškog vijeća

Poziv na II. sjednicu Pedagoškog vijeća koja će se održati u utorak 8. svibnja 2018. u 13:30 sati u društvenoj prostoriji

Zaključci 2. sjednice Pedagoškog vijeća

AD-1) Zapisnik 1. sjednice PV je verificiran

AD-2) Realizacija nastave do kraja nastavne godine:

  • Programska realizacija je u većini predmeta u okviru planiranog
  • U predmetima gdje su bila dulja bolovanja ili su se gubili nastavni sati zbog praznika/blagdana à omogućiti nadoknadu izgubljenih sati kroz dnevne izmjene u rasporedu ili organizaciju odrade LV (19. svibnja 2018.)
  • U predmetima u kojima trenutno nema nastavnika, organizirane su stručne zamjene

AD-3) Prijedlog Fakultativne nastave za školsku 2018./2019. upućen je na razmatranje Nastavničkom vijeću

AD-4) Prijedlozi dopunske i dodatne nastave upućeni su na prema prijedlogu SV upućeni su na prihvaćanje Nastavničkom vijeću

AD-5) Prijedlozi izbornih strukovnih modula za zanimanja tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku i tehničar za mehatroniku (novi strukovni kurikuluma) upućeni su na prihvaćanje Nastavničkom vijeću 

AD-6) Prijedlog stručnog vijeća strojarstva za izborne strukovne predmete u programu tehničar za mehatroniku za 4. razrede upućen je na prihvaćanje Nastavničkom vijeću.