SMJENA “A” i “B”


 

 

R/B

 

RAZ.

ODJEL

  

BROJ

UČIONICE

 

BROJ UČENIKA

SMJENA

PROGRAM OBRAZOVANJA/

EKSPERIMENTALNI STRUKOVNI KURIKULUM*

RAZREDNICA/

RAZREDNIK

1.     1.A 2-1 26 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Marija Samardžija
2.     1.B 2-2 26 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Ivana Podnar
3.     1.C 1-2 27 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Vesna Hrđok
4.     1.D* 0-1 26 A TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Dubravka Oršanić
5.     1.F 2-1 26 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Vlatka Njegovan
6.     1.G 2-2 26 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Ivana Dević
7.     1.H* 1-1 26 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Zoran Dumančić
8.     1.M 1-2 26 B TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Dalibor Pekas
9.     1.N* 1-3 26 B TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Ivana Šumanović Kljuić
10.   1.O 1-3 26 A TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU Ivana Gračanin Gabrić
11.   2.A 1-4 24 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sandra Botica
12.   2.B 0-2 25 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Marija Eva Mrsel
13.   2.C 0-3 24 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sudarshana Roshi
14.   2.D* 5 26 A TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Sandra Bodor
15.   2.F 1-4 24 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Korana Justić
16.   2.G 0-2 24 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Kornelija Grubić Štefanić
17.   2.H* 0-1 26 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Marija Nikolić
18.   2.M 0-3 25 B TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Goran Milat
19.   2.N* 0-4 26 B TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Žaneta Gerovac
20.   2.O 0-4 25 A TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU Branka Dimić
21.   3.A 6 28 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sanja Vehabović Hadžić
22.   3.B 7 26 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Dubravka Maričić
23.   3.C 8 26 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Katarina Škunca
24.   3.D* 9 27 A TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Dubravka Bilušić
25.   3.F 5 27 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Boris Iličić
26.   3.G 6 21 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Ivana Kovačić
27.   3.H* 7 28 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Sanja Cvijanović
28.   3.M 8 28 B TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Marisa Pihač Balen    
29.   3.N* 9 23 B TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Slaven Kosijer
30.   3.O 116 28 A TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU Jagoda Krajina
31.   4.A 111 28 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Vesela Aračić
32.   4.B 112 29 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Marijana Krnić
33.   4.C 113 30 A TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Božica Mostečak Ranogajec
34.   4.D* 114 20 A TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Jasminka Kotur
35.   4.F 111 26 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Gordana Hajni
36.   4.G 112 28 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Dobrila Golubović
37.   4.H* 113 25 B TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Tatjana Janeš
38.   4.I 114 21 B TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU Mladenka Maltarić
39.   4.M 115 31 B TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Mira Löw
40.   4.N* 116 25 B TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU Damir Drezga
41.   4.O 115 24 A TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU Biljana Mirković Bersak