1. sjednica Pedagoškog vijeća


Društvena prostorija, četvrtak 8. rujna 2016. s početkom u 12.45 sati

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Pedagoškog vijeća od 20. lipnja 2016. godine
  2. Izvješće o radu Pedagoškog vijeća za školsku godinu 2015./2016.
  3. Ustrojavanje Pedagoškog vijeća za školsku godinu 2016./2017.
  4. Kurikulum škole za školsku godinu 2016./2017.
  5. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017.
  6. Propisi
  7. Razno