1. sjednica Pedagoškog vijeća

ZAKLJUČCI 1. SJEDNICE PEDAGOŠKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u ponedjeljak 11. rujna 2017. 

Pedagoško vijeće jednoglasno je usvojilo dnevni red.

AD-1) Jednoglasno je verificiran zapisnik 4. sjednice Pedagoškog vijeća

AD-2) Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Pedagoškog vijeća za školsku godinu 2016./2017.

AD-3) U školskoj godini 2017./2018. jednoglasno je izabrano Pedagoško vijeće te je za predsjednicu Pedagoškog vijeća izabrana Marija Sučić Vojnović, prof.

AD-4) Prijedlog izrade Školskog kurikuluma jednoglasno je upućen na Nastavničko vijeće

AD-5) Prijedlog izrade Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018. jednoglasno je upućen na Nastavničko vijeće.

AD-6) Informacija o operativnim razradama prenesena je članovima Pedagoškog vijeća